3.TURNIR V MALEM NOGOMETU – U10 V ZMAJČKOVEM GNEZDU 2016