3.TURNIR V MALEM NOGOMETU – U7 V ZMAJČKOVEM GNEZDU 2016 (20.03.2016)